Hur kan jag äta hållbart?

Foto på Johanna Björklund brevid ett rött fält med texten "Vidga vyerna på biblioteket"

Idag skulle maten i världen räcka till alla om den inte vore så orättvist fördelad och om inte en ofattbart stor mängd blev svinn.

Vi blir allt fler människor och klimatförändringarna försämrar redan idag möjligheterna att producera mat på många platser i världen. Mat och vårt globala livsmedelssystem är en avgörande nyckel till att nå de globala hållbarhetsmålen. Vad var och en av oss väljer att äta gör skillnad.

Johanna Björklund, lektor i biologi vid Örebro universitet, gästar årets sista Vidga vyerna där hon presenterar ny forskning och samtalar kring en hållbar framtid. Kan vi äta god och nyttig mat som också är ekologiskt och socialt hållbar?

Välkommen till tidskriftshörnan i huvudbiblioteket den 3 december kl. 12.15-12.45! Fri entré!