Ny kurs för uppsatshandledare

Foto på Dana och Mia sittandes på en träbänk framför huvudbiblioteket

Skrivhandledarna Dana Nilsson och Maria Axinge.

Under hösten introducerar Akademiskt skrivcentrum en ny kurs om handledning av språket i studentuppsatser. Kursen ingår i PIL:s nya utbud av behörighetsgivande kurser. Det finns fortfarande platser kvar.

Kursen Att handleda språket i uppsatsen riktar sig till dig som på ett mer effektivt sätt vill handleda studentuppsatsens språkliga utformning. Det handlar inte bara om huruvida och när du som handledare bör uppmärksamma bristande språkriktighet eller avvikelser från den vetenskapliga stilen, utan om hur du kan utmana och stödja studenter under hela skrivprocessen.

Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier och syftar till att öka förmågan att handleda språket i uppsatsen för att därigenom stödja studentens skrivutveckling. Det övergripande målet är att du som kursdeltagare ska utveckla strategier för att identifiera styrkor och brister i studenters språkanvändning och textstruktur. Du får verktyg för att med större skicklighet kunna utforma en processinriktad skrivhandledning. Under kursen skapas även möjlighet att öka din kompetens kring hur ditt ämnes handledningspraktik ser ut och kan utvecklas samt hur den ser ut i andra vetenskapliga discipliner.

Inget urval görs. Sökande bereds plats på kursen allt eftersom en komplett ansökan inkommer till PIL.