Vad gör möglet i maten?

Porträttfoto på Johan Schnürer samt ett rött fält med med texten "Vadga vyerna på biblioteket" i vitt.

Johan Schnürer, professor i livsmedelsmikrobiologi (SLU) samt rektor vid Örebro universitet

Människan har under många tusen år använt mikrosvampar som jäst och mögel för att konservera och förbättra livsmedel.

Mikrosvamparna har också negativa egenskaper som kan leda till att stora mängder mat och foder förstörs.

Lyssna till en spännande lunchföreläsning där Johan Schnürer kommer att diskutera både de negativa och positiva egenskaperna hos jäst och mögel och vilka följder detta kan leda till.

Välkommen till tidskriftshörnan i huvudbiblioteket på Campus Örebro den 11 februari kl. 12.15-12.45! Fri entré!