Resurser på Huvudbiblioteket

Förvaringsskåp

Som student kan du låna förvaringsskåp på plan 2 för att förvara material som används för studierna i. Referensböcker, tidskrifter eller ej lånade böcker får inte förvaras i skåpen. Säg till i informationsdisken om du vill låna ett skåp.

DVD och video

Samtliga datorer är utrustade med DVD-spelare. Hörlurar lånas i informationsdisken.

Grupprum U1189 är utrustat med videobandspelare och DVD-spelare och bokas på bibliotekets webbsida. Fjärrkontroller lånas i informationsdisken.

OBS! Den som ska använda den tekniska utrustningen har alltid företräde till rummet även om rummet är bokat av annan person.

Mikrofilmsläsare

Mikrofilmsläsare finns på plan 1 och kan bokas på bibliotekets webbplats.

Förteckning över dagstidningar på mikrofilm vid Örebro universitetsbibliotek.

Närkerelaterade dagstidningar samt Expressen (fram till år 2000) finns på nedre plan i biblioteket i närheten av hylla D. Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (fram till år 2000) står på hyllorna utanför sal U1191. Övriga mikrofilmer är placerade i magasin och måste beställas upp.