Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

Resurser på Huvudbiblioteket

Förvaringsskåp

Som student kan du låna förvaringsskåp på plan 2 för att förvara material som används för studierna i. Referensböcker, tidskrifter eller ej lånade böcker får inte förvaras i skåpen. Säg till i informationsdisken om du vill låna ett skåp.

DVD och video

Samtliga datorer är utrustade med DVD-spelare. Hörlurar lånas i informationsdisken.

Grupprum U1189 är utrustat med videobandspelare och DVD-spelare och bokas på bibliotekets webbsida. Fjärrkontroller lånas i informationsdisken.

OBS! Den som ska använda den tekniska utrustningen har alltid företräde till rummet även om rummet är bokat av annan person.

Mikrofilmsläsare

Mikrofilmsläsare finns på plan 1 och kan bokas på bibliotekets webbplats.

Förteckning över dagstidningar på mikrofilm vid Örebro universitetsbibliotek.

Närkerelaterade dagstidningar samt Expressen (fram till år 2000) finns på nedre plan i biblioteket i närheten av hylla D. Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (fram till år 2000) står på hyllorna utanför sal U1191. Övriga mikrofilmer är placerade i magasin och måste beställas upp.