Vi sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Örebro universitets webbplats godkänner du detta.

This page in English

För anställda vid Region Örebro län

Medicinska biblioteket erbjuder stöd i:

  • undervisning och handledning i informationssökning
  • litteratursökningar
  • undervisning och support i referenshanteringsprogrammet EndNote
  • fjärrlån av artiklar, böcker och annat material som inte finns på biblioteket
  • inköp av böcker till regionens kliniker och enheter
  • beställning av tidskriftsprenumerationer till kliniker och primärvård

Vi kommer gärna till kliniker och primärvårdsenheter för information och utbildning i databaser, artikelsökning och e-böcker m.m.