This page in English

För anställda vid Region Örebro län

Medicinska biblioteket erbjuder stöd i:

  • undervisning och handledning i informationssökning
  • litteratursökningar
  • undervisning och support i referenshanteringsprogrammet EndNote
  • fjärrlån av artiklar, böcker och annat material som inte finns på biblioteket
  • inköp av böcker till regionens kliniker och enheter
  • beställning av tidskriftsprenumerationer till kliniker och primärvård

Vi kommer gärna till kliniker och primärvårdsenheter för information och utbildning i databaser, artikelsökning och e-böcker m.m.