Digitaliserade böcker från kokboksmuseet

Foto från kokboksmuseet i Måltidens hus.

På Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek finns kokboksmuseet med bland annat Tore Wretmans kokbokssamling. En stor del av böckerna i kokboksmuseet finns tillgängliga digitalt via plattformen Alvin. Med anledning av Covid-19 så hålls det fysiska Kokboksmuseet stängt tillsvidare.

Digitaliserade böcker från koksboksmuseet