Institutionen för hälsovetenskaper

Uppdragsutbildning Infektionssjukvård, 7,5 högskolepoäng

Hösten 2018 anordnar Örebro universitet uppdragsutbildningen, Infektionssjukvård, på uppdrag av Infektionskliniken, Örebro universitetssjukhus.

Innehåll:

  • bakteriologi
  • immunologi
  • virologi
  • antibiotikabehandling
  • etiologi, klinisk bild och behandling vid olika infektionssjukdomar
  • vanligt förekommande infektionssjukdomar så som: luftvägs-, hud-, skelett-, gastro och urinvägsinfektioner samt sepsis
  • vårdhygien
  • sår kring diabetes.

Kursansvarig: Maria Sjöberg, This is an email address, tel. 019-602 11 09

Datum: V.39 (mån-fre). V.43 (Salstentamen en dag. Datum meddelas senare).

Tid: Mån-tor Kl. 08.15–17.00. Fre. Kl. 08.15-12.00. Med reservation för ändringar.

Plats: Hackspetten, F-huset, Universitetssjukhuset.

Kostnaden för utbildningen är 8,300 kr exkl. moms per person. För- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch ingår ej. Minst 19 personer behöver anmäla sig till kursen för att den ska starta.

Sista anmälningsdag 12 augusti. Observera att anmälan är bindande.

Anmälan Infektionssjukvård, 7,5 hp

Önskar du specialkost?: