Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett generellt urvalsprov och en av urvalsgrunderna när du söker till högskolan. När du söker kurs eller program som vänder sig till nybörjare kan du bli antagen via ditt gymnasiebetyg eller ditt högskoleprovsresultat. Tänk på att du alltid måste uppfylla behörighetskraven för det program eller den kurs du söker.

Örebro universitet anordnar högskoleprovet på följande orter: Örebro, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga och Lindesberg. Anpassade prov ges endast på Örebro universitet.

Information om högskoleprovet hittas på studera.nu

Anmälan till högskoleprovet

  • Anmälan kostar 450 kronor. Avgiften betalas med Visa/MasterCard på anmälningssidan senast sista anmälningsdag. Möjligheten att betala med plusgiro stängs dagen innan sista anmälningsdag.
  • Byte av provort kan inte göras efter sista anmälningsdag.
  • Örebro universitet tar inte emot sena anmälningar.
  • Till anmälan: www.hogskoleprov.nu

Funktionsnedsättning

- för dyslektiker och synskadade

  • För dig som har dyslexi eller är svagt eller gravt synskadad finns det möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov. Anpassade prov ges endast vid Örebro universitet. Läs mer om anpassat prov och intyg på studera.nu
  • Ett giltigt intyg ska ha inkommit till Örebro universitet senast sista anmälningsdagen.
  • Skicka intyget till:

Örebro universitet
Studentavdelningen
Högskoleprovet
701 82 Örebro

-för döva/hörselskadade

Om du är i behov av teckenspråkstolk eller lokal med slinga måste du kontakta oss i samband med din anmälan.

Kommande prov Anmälningsperiod Provdatum
Våren 2018 15 januari-1 februari lördag 14 april
Hösten 2018 15 augusti-3 september söndag 21 oktober