Checklista Erasmus+ praktikstipendium

När du blivit tilldelad ett Erasmus+ praktikstipendium så finns det några saker som du behöver göra innan, under och efter din aktivitet för att kunna få ta del av stipendiet. Om du inte fullföljer alla steg så kommer du att bli återbetalningsskyldig hela ditt stipendium.

Att göra praktik/VFU, exjobb eller samla in data till din uppdats utomlands är inte så krångligt, men det kan bli en hel del papper och dokument att hålla koll på. Ett tips är därför att redan innan ditt utbyte skapa en mapp på din dator eller i din mail, där du samlar alla dokument och all information kring din aktivitet. Det kommer att underlätta för dig.

Ansök om Erasmus+ praktikstipendium

Du ansöker om stipendiet genom att fylla i "Ansökningsblankett Erasmus+ praktikstipendium" (Learning agreement for Traineeship) senast en månad innan du ska påbörja din aktivitet. I ansökan ska det framgå vad du ska göra under din praktik samt vilka kunskaper det är tänkt att du ska förvärva. Dokumentet ska undertecknas av dig själv, din institution vid Örebro universitet och din värdorganisation, scannade kopior är okej. 

Erasmuskoordinatorn vid Internationella kontoret godkänner/avslår därefter din ansökan.

Språktest

Gör språktestet Online Language Assessment test (OLS test) för att se vilken språkkompetens du har i undervisningsspråket innan utbytet.

Grant Agreement

Fyll i och skriv under ditt stipendiekontrakt "Grant Agreement for Erasmus+" och maila det till Internationella kontoret innan du påbörjar dina utbytesstudier.

Certificate of Attendance

I slutet av din aktivitet, innan du lämnar organisationen, behöver du få ditt Certificate of Attendance underskrivet. Fråga gärna din handledare eller en kollega om de kan tänka sig skriva under ditt dokument.

Förändringar under din aktivitet

Om det sker förändringar i din aktivitet, kontakta Erasmuskoordinatorn vid Internationella kontoret för att få information om vad som måste göras.

Språktest

Gör språktestet Online Language Assessment test (OLS test) efter ditt utbyte för att se vilken språkkompetens du har i undervisningsspråket efter utbytet. Om du uppnått resultatet C2 i den första språkutvärderingen behöver du inte göra den andra utvärderingen.

Erasmus Participant Report

Besvara EU-kommissionens enkät, Erasmus Participant Report, efter att du har avslutat din aktivitet. Enkäten kommer att skickas automatiskt till dig via mail efter avslutad aktivitet, så håll utkik i både inkorg och skräpkorg efter följande ämne och avsändare;

Ämne: Erasmus participant report request
Avsändare: This is an email address

Certificate of Attendance

Skicka in ditt underskrivna "Certificate of Attendance" till Internationella kontoret via This is an email address