Checklista för MFS

När du blivit tilldelad ett MFS-stipendium så finns det några saker som du behöver göra innan, under och efter din aktivitet för att kunna få ta del av stipendiet.

Förberedelsekurs

Innan du åker ska du delta på den förberedande utbildning som Örebro universitet anordnar för MFS-studenter. Kursen innehåller information kring bland annat kulturmöten, hälsa, säkerhet etc. Det är i dagsläget inte beslutat i vilken form detta kommer att ske. Internationella kontoret kommer att kontakta dig som blivit tilldelad ett stipendium med mer information. 

Försäkring

Som student inom MFS är du försäkrad via Kammarkollegiets försäkring Student UT. Du hämtar ut ditt försäkringskort i Studentcentrum i Långhuset. Se till att du läser igenom försäkringsvillkoren och kompletterar med en egen försäkring om det behövs.

Läs om försäkringsvillkor Student UT

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad via utrikesdepartementets information om det land du ska till och skriv gärna upp dig på svensklistan.

Anmäl dig till svensklistan

Gå med i Facebookgruppen för MFS-studenter. 

Det finns en nationell Facebook-grupp för studenter med beviljade MFS-stipendier. Kom ihåg att regler för MFS kan se olika ut på olika universitetet och att det är studenternas egna åsikter som delas i gruppen. 

Gå direkt till Facebookgruppen för MFS-studenter

Håll kontakten

Det är viktigt att du håller kontakt med din handledare på Örebro universitet när du gör din fältstudie. Meddela din handledare om du kommer att vara på resande fot och kanske inte har tillgång till internetuppkoppling.

Etiska riktlinjer

Som stipendiat har du en skyldighet att beakta gällande etiska riktlinjer vid utlandstjänstgöring som utfärdas av Regeringskansliet.

Etiska riktlinjer vid utlandstjänstgöring

Fyll i en studentberättelse

Efter din fältstudie kommer du få en förfrågan att fylla i en studentberättelse. Studentberättelsen kommer att vara till stor hjälp för andra studenter som är intresserade av MFS-studier.

Delta på hemkomstmöte

Under hemkomstmötet har du möjlighet att träffa andra MFS-stipendiater och berätta om dina erfarenheter. Du blir inbjuden av Internationella kontoret efter att du kommit hem.