Uppdateringar och kända fel

Kända fel

Avisering om förfallna uppgifter, trots att de lämnats in.

Vid gruppinlämningar får gruppmedlemmar får avisering om att uppgiften är försenad trots att grupppen lämnat in uppgiften. Vet du att din grupp lämnat in uppgiften, kan du bortse från denna avisering. Blackboard arbetar med att lösa problement, så att endast korrekta aviserignar skickas ut. 

Hur kan jag kontrollera om en uppgift lämnats in?

  • Gå till den plats i kursen där uppgiften är publicerad
  • Klicka på uppgiftens namn. En flik öppnas till höger på sidan.
  • På fliken, under rubriken Bedömning visas uppgiften inlämningsdatum och status.
  • Status "Väntande" innebär att bedömningen ännu inte är klar. skärmbild-staus för inlämnad uppgift