Hur ser jag att min uppgift kommit in till Blackboard?

  • Gå till den plats i kursen där uppgiften är publicerad
  • Klicka på uppgiftens namn. En flik öppnas till höger på sidan.
  • På fliken, under rubriken Bedömning visas uppgiften inlämningsdatum och status.
  • Status "Inskickad" innebär att din inlämning finns i systemet, men har ännu inte bedömts.

     skärmbild kvitto inskickad uppgift