Publicera i DiVA gammal

Varför ska du som student publicera din uppsats i fulltext på nätet via DiVA?

Att dela med sig av sina kunskaper

Har det hänt att du under din utbildningstid läst andra studenters uppsatser? När du arbetade med att skriva din uppsats, tittade du då på andras uppsatser? Om du svarat ja på någon av dessa frågor så vet du betydelsen av att kunna ta del av vad andra undersökt och vilka resultat de har kommit fram till för att du ska kunna göra ditt arbete bra. Nu är det din tur att bidra till det gemensamma kunnandet genom att publicera din uppsats.

Att visa vad du kan

Vill du kunna bifoga en länk till din uppsats när du söker jobb? Den som ska anställa dig kan se vad du valt att fördjupa dig om, hur du hanterar eget undersökande arbete och hur du uttrycker dig i skrift.

Publiceringssystem och öppet arkiv

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) är ett publiceringssystem och öppet arkiv för studentuppsatser och forskningspublikationer. DiVA används av ca 30 svenska högskolor och universitet. I DiVA är din uppsats i säkert förvar, lätt att hitta och att länka till.

På Örebro universitet är det beslutat att studenters självständiga arbeten som ligger till grund för en yrkes-, kandidat-, magister-, och/eller masterexamen ska arkiveras elektroniskt i DiVA. Detta görs av utbildningsadministrationen på din institution.

Örebro universitet strävar efter att de självständiga arbetena ska publiceras i DiVA i fulltext. Detta val görs i medgivandeblanketten.

Uppgifter om uppsatsen, såsom uppsatsförfattarnas namn och uppsatsens titel samt hela uppsatsen kommer efter registrering att bli synlig och sökbar i Örebro universitets DiVA  och i nationella DiVA. Uppgifterna kommer även att synas i nationella söktjänsterna som Uppsök och Uppsatser.se, samt i internationella söktjänster, till exempel Google och Google Scholar.

Om du gett ditt medgivande till fulltextpublicering kommer även hela uppsatsen att nås från DiVA och olika söktjänster.

Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets dataskyddsombud på This is an email address. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.