Hur ser jag vilka dokument jag har lämnat in?

Varje gång du lämnar in ditt arbete i Blackboard sparas ett kvitto vilket är din bekräftelse på att du har lämnat in. Du ser dina bekräftelser på inlämningar genom att öppna Resultat som visas i Basnavigeringen. 

 1. Öppna Resultat
 2. Klicka på "Visa allt kursarbete" i rutan för den aktuella kursen
 3. Klicka på fliken Inskickad
 4. Klicka på siffran som visas till höger om Bekräftelser på inlämningar
 5. Bekräftelser på inlämningar för den aktuella kursen visas
  • Bekräftelsenummer: Varje inlämning får ett unikt bekräftelsenummer.
  • Inlämnare: Namnet på den som lämnade in arbetet.
  • Kursarbete: Namnet på uppgiften.
  • Datum: Det datum då inlämningen gjordes.
  • Inlämning: Namnet på filen du lämnade in.
  • Storlek: Storleken på filen du lämnade in.
 1.