Jag har anmält mig till fel grupp, hur byter jag?

Om du har anmält dig till fel grupp behöver du kontakta läraren som kan hjälpa dig med att ta bort dig från gruppen och därmed göra det möjligt för dig att anmäla dig till rätt grupp. 

Behöver läraren hjälp med hur hen gör för att ta bort dig från en grupp kan läraren kontakta IKT-support.