Min kurs visas inte i Blackboard?

Otillgängliga kurser

Som standard är kurser i Blackboard otillgängliga vilket innebär att trots att du är registrerad på en kurs visas den inte i Blackboard. Det är läraren som bestämmer när kursen i Blackboard ska göras tillgänglig för studenter. 

Kontakta läraren för att kontrollera om kursen har gjorts tillgänglig. 

Om läraren är osäker på hur hen gör kursen tillgänglig kan läraren kontakta IKT-support.

Arkiverade kurser

Två år efter avslutad kurs arkiveras kurser i Blackboard och tas i samband med arkiveringen även bort från Blackboard.

Om du vill ha tillgång till en kurs som är arkiverad behöver du kontakta institutionen du studerar vid som får be IKT-supporten återskapa kursen.