Min lärare vill att jag använder Urkund, hur gör jag det?

Om en lärare vill att du använder Urkund i samband med inlämning av arbete i Blackboard behöver läraren ange tydliga instruktioner om hur inlämningen ska gå till. 

Varje lärare har en unik analysadress och den adressen måste framgå i instruktionerna. Analysadressen ser ut så här: This is an email address.

En ofta förekommande arbetsgång vid inlämning till Urkund och Blackboard är:

  1. Använd din privata e-post och skicka ett mejl där ditt arbete är bifogat till lärarens analysadress.
    • Efter ca 15 minuter får du en mottagningsbekräftelse från Urkund som innehåller ett dokument-ID nummer.
  2.  Logga in i Blackboard och öppna uppgiften för att lämna in ditt arbete.
    • Bifoga ditt arbete.
    • Skriv in ditt dokument-ID nummer i rutan Kommentarer.
    • Klicka på Skicka för att lämna in ditt arbete.