Jag har lämnat in fel dokument

Om du har lämnat in fel dokument behöver du kontakta läraren som kan hjälpa dig med att rensa den felaktiga inlämningen och därmed göra det möjligt för dig att lämna in en gång till. 

Behöver läraren hjälp med hur hen gör för att rensa den felaktiga inlämningen kan läraren kontakta IKT-support.