Uppdateringar och kända fel

Kända fel ( uppdaterad 2020-07-31)

Avisering om förfallna uppgifter, trots att de lämnats in.

Vid gruppinlämningar får gruppmedlemmar avisering om att uppgiften är försenad trots att gruppen lämnat in uppgiften. Vet du att din grupp lämnat in uppgiften, kan du bortse från denna avisering. Blackboard arbetar med att lösa problemet, så att endast korrekta aviseringar skickas ut.