Kurser från VT19 som stängs och tas bort efter midsommar 2021

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap: HumUS VT21_2 - student.pdf

Handelshögskolan: HH VT21_2 - student.pdf

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete: JPS VT21_2 - student.pdf

Musikhögskolan: MHS VT21_2 - student.pdf

Institutionen för naturvetenskap och teknik: NT VT21_2 - student.pdf

Restaurang- och hotellhögskolan: RHS VT21_2 - student.pdf

Institutionen för hälsovetenskaper: HV VT21_2 - student.pdf

Institutionen för medicinska vetenskaper: MV VT21_2 - student.pdf