Skapa eller byt lösenord för eduroam

I formuläret nedan kan du skapa eller byta lösenord till ditt Wifi-konto som ger tillgång till eduroam, det trådlösa nätverket vid Örebro universitet.

Du behöver använda ditt vanliga ORU-kontos användarnamn och lösenord för att legitimera dig som student eller personal vid Örebro universitet. Först då får du tillåtelse att skapa eller byta lösenordet till ditt Wifi-konto.

Skapa/byt lösenord här:

Ditt Wifi-lösenord måste:

 • vara annorlunda än ditt ORU-kontos lösenord
 • vara mellan 8 och 64 tecken långt
 • innehålla flera teckentyper (siffror, gemener, versaler och specialtecken)
 • innehålla 8 unika tecken

Välj gärna ett längre lösenord med fler än 12 tecken. Lösenordet måste innehålla 2 teckentyper, till exempel EkorrenSattIGranen (just detta lösenord kan du inte använda då det används som exempel).

Väljer du ett kortare lösenord än 13 tecken måste detta innehålla 3 teckentyper, till exempel El3f4nten! (just detta lösenord kan du inte använda då det används som exempel). 

Följande tecken är tillåtna:

 • A – Z
 • a – z
 • 0 – 9
 • Specialtecken: ! # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ \ ] ^ _ ` { | } ~ och mellanslag

Ditt Wifi-lösenord får INTE:

 • vara samma som eller likna ditt användarnamn.
 • vara knutet till din personliga information som t ex namn, personnummer, telefonnummer.
 • vara en vanlig teckenkombination
 • bestå av endast ett ord