Skapa/byt lösenord för Wifi/trådlöst nätverk

Det trådlösa nätverket vid Örebro universitet är eduroam.

När du skapar lösenord för Wifi/trådlöst nätverk använder du ditt användarnamn och lösenord för ORU-kontot.

När du skapat lösenord hittar du instruktioner om hur du ansluter dina mobila enheter till det trådlösa nätverket.

Har du redan ett lösenord för Wifi/trådlöst nätverk kan du byta det nedan.

Du som är  personal erhåller lösenord för Wifi/trådlöst nätverk från IT-avdelningen och har möjlighet att byta detta här.

Ditt lösenord måste:

 • vara mellan 8 och 64 tecken långt
 • innehålla flera teckentyper (siffror, gemener, versaler och specialtecken)
 • innehålla 8 unika tecken

Välj gärna ett längre lösenord med fler än 12 tecken. Lösenordet måste innehålla 2 teckentyper, till exempel EkorrenSattIGranen (just detta lösenord kan du inte använda då det används som exempel).

Väljer du ett kortare lösenord än 13 tecken måste detta innehålla 3 teckentyper, till exempel El3f4nten! (just detta lösenord kan du inte använda då det används som exempel). 

Följande tecken är tillåtna:

 • A – Z
 • a – z
 • 0 – 9
 • Specialtecken: ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? [ \ ] ^ _ ` { | } ~ och mellanslag

Ditt lösenord får INTE vara sammansatt på följande sätt:

 • samma som eller likna ditt användarnamn.
 • knutet till din personliga information som t ex namn, personnummer, telefonnummer.
 • vara en vanlig teckenkombination
 • bestå av endast ett ord