Kurser i Blackboard från VT 2020 som stängs vid midsommar

Från och med midsommar 2022 börjar vi ta bort gamla kurser från Blackboard. De kurser som gäller nu är alla kurser från VT20 och äldre.

Dessa kurser ligger i Blackboard (lms.oru.se). Spara ner material som du vill behålla senast midsommar 2022.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap: HumUS - student.pdf

Handelshögskolan: HH - student.pdf

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete: JPS - student.pdf

Musikhögskolan: MHS - student.pdf

Institutionen för naturvetenskap och teknik: NT - student.pdf

Restaurang- och hotellhögskolan: RHS - student.pdf

Institutionen för hälsovetenskaper: HV - student.pdf

Institutionen för medicinska vetenskaper: MV - student.pdf