Hur ser jag att min uppgift kommit in till Blackboard?

 

  • Gå till den plats i kursen där uppgiften är publicerad
  • Klicka på uppgiftens namn. En flik öppnas till höger på sidan.
  • På fliken, under rubriken Bedömning visas uppgiften inlämningsdatum och status.
  • Status "Ej bedömda" innebär att din inlämning finns i systemet, men har ännu inte bedömts.
     skärmbil-inlämnad uppgift

Fr o m 2021-10-08 kommer du även att få ett kvitto på din inlämning, både som ett popup-fönster på skärmen och som ett mail till din e-post.