Problem med inlämningsuppgift och inaktiv "Skickaknapp"

Klicka utanför den blå ramen så ska knappen "Skicka in" aktiveras.

inlämning_1.PNG

inlämning_2.PNG