This page in English

ORU KickStart

Genom ORU KickStart får du som student möjlighet att utveckla idéer tillsammans med entreprenörer – och med hjälp av professionella affärscoacher.

Genom ORU KickStart får du som student möjlighet att gå till botten med en skarp utmaning tillsammans med andra studenter – och med hjälp av professionella processledare.

ORU KickStart pågår under en begränsad tid och ger dig omfattande kunskaper i idéutveckling. Du får ta del av ett värdefullt idéutvecklingsprogram som präglas av kreativitet och nytänkande samtidigt som du får möjlighet att knyta kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Vi mixar studenter och studieinriktning, intressen och bakgrunder vilket kommer ge ditt studentteam en spännande dynamik. Här skapar vi förutsättningar för att en mångfald av kreativa idéer kan födas och utvecklas.

För mer information om ORU KickStart, kontakta:

Mattias Dyrvik

Tjänstetitel: Samverkanskoordinator Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Mattias Dyrvik

E-post:

Telefon: 019 303802

Rum: E2220

Mattias Dyrvik