Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Tillämpad biologi, 7,5 hp 36-40 ORU-H5301
Kroniska sjukdomars biologi, 7,5 hp 41-45 ORU-H5302 
Infektionssjukdomars biologi, 7,5 hp 46-50 ORU-H5303
Läkemedelsutveckling, 7,5 hp 51-2 ORU-H5305

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address