Hospitality management

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Måltidskunskap och värdskap, Ledning och styrning i besöksnäringen, fortsättningskurs, 15 hp 36-2 ORU-H6304
Företagsekonomi, Ledning och styrning av företag, fortsättningskurs, 15 hp 36-2 ORU-H2373

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address