Programmet Management in Sport and Recreation

Inför termin 5 kan du bland annat välja

Kurs Vecka Anm.kod
Idrott, kandidatkurs, 30 hp 36-2 ORU-H7319
Arbetsrätt med arbetsmiljörätt, 30 hp 36-2 ORU-H3380
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 hp 36-2 ORU-H1382
Alternativt kurser i företagsekonomi eller medie- och kommunikationsvetenskap.    

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address