Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning

Observera att alla dina obligatoriska kurser måste finnas inom ramen för din platsgaranti (180 hp).

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Europarätt och folkrätt, 30 hp 36-2 ORU-H3344

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Förvaltningsrätt, 15 hp 36-45 ORU-H3345
Rätt och utveckling, 15 hp 46-2 ORU-H3346

Du kan även söka någon av kurserna nedan inom din platsgaranti.

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 30 hp 36-2 ORU-H3347
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 36-45 ORU-H3348
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 46-2 ORU-H3349

Läs mer information gällande praktikkursen

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address