Sjuksköterskeprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Klinisk medicin I, 15 hp 35-2 ORU-H7379
Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi, 15 hp 35-2 ORU-H7380

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad I samt informatik, 22,5 hp 35-2 ORU-H7381
Medicin, Klinisk medicin II, 7,5 hp 35-2 ORU-H7382

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod, 7,5 hp 35-39 ORU-H7342
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad II, kommunikation och lärande, 22,5 hp 40-2 ORU-H7383

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Hälsofrämjande arbete samt psykisk ohälsa, 15 hp 35-44 ORU-H7384
Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Kandidat, 15 hp 45-2 ORU-H7385

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad III, arbetsledning, teamarbete och yrkesroll, 15 hp 35-44 ORU-H7386
Omvårdnadsvetenskap, Klinisk omvårdnad IV samt geriatrisk och palliativ vård, 15 hp 45-2 ORU-H7387

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address