Statistikerprogrammet

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Elementär algebra, 7,5 hp 36-44 ORU-H5334
Matematisk analys för statistiker, 7,5 hp 36-44 ORU-H5414
Linjär algebra, 7,5 hp 45-2 ORU-H5337
Databasteknik, 7,5 hp 45-2 ORU-H5308

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp 36-45 ORU-H2355
Urvalsmetodik, fortsättningskurs, 7,5 hp 46-2 ORU-H2356
Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs, 7,5 hp 46-2 ORU-H2357

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address