Idrott och hälsa, Matematik

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Idrott och hälsa som förstaämne och Matematik som andraämne.

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Idrott och hälsa IIa, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H7688

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H5724

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Idrott och hälsa Va, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H7690

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address