Matematik, Idrott och hälsa

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Matematik som förstaämne och Idrott och hälsa som andraämne.

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik IIa, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H5725

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik IIIa, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H5726

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Idrott och hälsa IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H7691

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Matematik Va, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H5727

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address