Musik, Instrument och ensemble

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Musik som förstaämne och Instrument och ensemble som andraämne.

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H1690

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Musik för lärare III, Gymnasieskolan, 15 hp 35-2 ORU-H4659
Musikpedagogik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 hp 35-2 ORU-H4660

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Musiklärare fördjupning III, Instrument och ensemble, 22,5 hp 35-2 ORU-H4664
Ämnesdidaktik II, Instrument och ensemble, 7,5 hp 35-2 ORU-H4665

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Musik för lärare V, Gymnasieskolan, 7,5 hp 35-2 ORU-H4661
Musikpedagogik för lärare III, 7,5 hp 35-2 ORU-H4662
Musikpedagogik för lärare IV, Självständigt arbete, 15 hp 35-2 ORU-H4663

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address