Samhällskunskap, Engelska

Denna programinformation vänder sig till dig som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan med Samhällskunskap som förstaämne och Engelska som andraämne.

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Samhällskunskap IIa, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H1660

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Samhällskunskap IIIa, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H1661

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Engelska IIIb, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H1658

Inför termin 9

Kurs Vecka Anm.kod
Samhällskunskap Va, inriktning gymnasieskolan, 30 hp 35-2 ORU-H1662

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address