Arbetsterapeutprogrammet

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp 35-39 ORU-H7677
Arbetsterapi, Professionellt bemötande, 7,5 hp 40-44 ORU-H7678
Arbetsterapi, Beteende- och samhällsvetenskapliga perspektiv, 15 hp 45-2 ORU-H7679

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi I, 7,5 hp 35-39 ORU-H7680
Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del I, 22,5 hp 40-2 ORU-H7681

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi II, 7,5 hp 35-39 ORU-H7682
Arbetsterapi, Utredning, åtgärd och utvärdering del II, 22,5 hp 40-2 ORU-H7683

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Vetenskaplig metod och examensarbete, 22,5 hp 35-49 ORU-H7684
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete, 7,5 hp 50-2 ORU-H7685

Inför termin 6

Kurs Vecka Anm.kod
Arbetsterapi, Arbetsinriktad rehabilitering, 6 hp 35-38 ORU-H7686
Arbetsterapi, Profession, verksamhet och forskning, 24 hp 39-2 ORU-H7687

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address