Biomedicinska analytikerprogrammet, Fysiologi

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Medicin, Anatomi, 7,5 hp 34-38 ORU-H7674
Medicin, Fysiologi, 7,5 hp 39-43 ORU-H7692
BMLV, Klinisk fysiologi, 10 hp 44-49 ORU-H7693
Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpning, 12,5 hp
Kurser fortsätter på vårterminen.
50-7 ORU-H7694

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik inriktning fysiologi, 30 hp 34-3 ORU-H7695

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address