Civilekonomprogrammet

Inför termin 2

Rekommenderad studiegång om du läste Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 hp under vårterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp 35-2 ORU-H2639

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, grundkurs, 15 hp 35-44 ORU-H2652
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 45-2 ORU-H3620

Alternativt

   
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 35-2 ORU-H2603

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, grundkurs, 15 hp 35-44 ORU-H2652
Data mining and business analytics, 15 hp 45-2 ORU-H2653

Alternativt

   
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 35-2 ORU-H2640

Observera! Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp ges på engelska höstterminen 2021 och på svenska vårterminen 2022. För att läsa denna kurs krävs 18,5 hp från Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp, 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp.

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om totalt 30 hp, här kan du bl.a. välja praktik    
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 45-2 ORU-H2664
Företagsekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 35-2 ORU-H2665

eller

   
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp 35-2 ORU-H2606
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 35-39 ORU-H2609
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 40-44 ORU-H2610
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 hp 35-44 ORU-H2608
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs, 15 hp 35-44 ORU-H2607

Rekommenderat är att man väljer Företagsekonomi, Uppsats, 15 hp + 15 hp teorikurser.

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om totalt 30 hp, här kan du bl.a. välja praktik    
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 45-2 ORU-H2666
Nationalekonomi, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 35-2 ORU-H2667

eller

   
Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 hp 35-2 ORU-H2641

Inför termin 7 eller 8

Rekommenderad studiegång.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser på avancerad nivå i företagsekonomi/nationalekonomi om totalt 30 hp (se www.oru.se/kurser)    

eller

   
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 30 hp
35-2 ORU-H2611
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå, 30 hp
35-2 ORU-H2642

Observera behörighetskravet för Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 30 hp: Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp, Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp och 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi samt Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå, 7,5 hp.

Observera att om du vill läsa kurserna Corporate Finance, 7,5 hp och Finansiell ekonomi och etik, 7,5 hp så krävs att du, förutom kravet på företagsekonomi/nationalekonomi 75 hp, även har läst 15 hp i statistik samt 7,5 hp regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod i nationalekonomi eller statistik.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address