Civilingenjör, Datateknik

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Flervariabelanalys för civilingenjörer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5663
Ellära för civilingenjörer, 4,5 hp 35-39 ORU-H5664
Hållbar utveckling för civilingenjörer, 4,5 hp 40-45 ORU-H5665
Objektorienterad programmering för civilingenjörer, 7,5 hp 44-2 ORU-H5666
Våg- och materiefysik för civilingenjörer, 6 hp 46-2 ORU-H5667

Inför termin 5

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Datorteknik för civilingenjörer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5668
Numeriska metoder för civilingenjörer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5669
Optimering för civilingenjörer, 7,5 hp 44-2 ORU-H5670
Artificiell intelligens för civilingenjörer, 7,5 hp 44-2 ORU-H5671

Inför termin 7

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Juridik och etik för civilingenjörer, 6 hp 35-42 ORU-H3675
Kompilatorer och interpretatorer för civilingenjörer, 7,5 hp 43-2 ORU-H5672
Datorgrafik för civilingenjörer, 7, 5 hp 43-2 ORU-H5673
Introduktion till integrerat projektarbete i datateknik, 3 hp 50-2 ORU-H5674
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Digital signalbehandling för civilingenjörer, 6 hp 35-42 ORU-H5675
Distribuerade system, 6 hp 35-42 ORU-H5676

Inför termin 9

Läsperiod 1: Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Kvalitetsteknik inriktning datateknik, 7,5 hp 35-43 ORU-H5677
Läsperiod 1: Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Robotteknik för civilingenjörer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5678
Programvaruarkitekturer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5679
Läsperiod 2: Valbara kurser (välj två) Vecka Anm.kod
Digital bildbehandling och datorseende, 7,5 hp 44-2 ORU-H5680
Mobila plattformar, 7,5 hp 44-2 ORU-H5681
Lärande system, 7,5 hp 44-2 ORU-H5682
Parallell programmering, 7,5 hp 44-2 ORU-H5683

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address