Civilingenjör, Industriell ekonomi

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Hållfasthetslära för civilingenjörer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5696
Ellära för civilingenjörer, 4,5 hp 35-39 ORU-H5664
Hållbar utveckling för civilingenjörer, 4,5 hp 40-45 ORU-H5665
Termodynamik, energi- och miljöteknik, 7,5 hp 44-2 ORU-H5697
Våg- och materiefysik för civilingenjörer, 6 hp 46-2 ORU-H5667

Inför termin 5

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Konstruktionsteknik för civilingenjörer, 9 hp 35-43 ORU-H5698
Juridik och etik för civilingenjörer, 6 hp 35-42 ORU-H3675
Tillverkningsteknik för civilingenjörer, 9 hp 44-2 ORU-H5699
Kvalitetsutveckling i produktionsprocesser, 6 hp 44-2 ORU-H2670

Inför termin 7

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Produktionsutveckling, 30 hp 35-2 ORU-H5700

Inför termin 9

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Processutveckling och innovation, 30 hp 35-2 ORU-H5701
Ekonomisk organisering och teknologiledning, 30 hp 35-2 ORU-H2671

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address