Ekonomiprogrammet

Inför termin 2

Rekommenderad studiegång om du läste Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp under vårterminen.

Kurs Vecka Anm.kod
Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp 35-2 ORU-H2639

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, grundkurs, 15 hp 35-44 ORU-H2652
Juridisk introduktionskurs, 15 hp 45-2 ORU-H3620

Alternativt

   
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 35-2 ORU-H2603

Inför termin 3 eller 4

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Grundläggande statistik, grundkurs, 15 hp 35-44 ORU-H2652
Data mining and business analytics, 15 hp 45-2 ORU-H2653

Alternativt

   
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp 35-2 ORU-H2640

Observera! Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp ges på engelska höstterminen 2021 och på svenska vårterminen 2022. För att läsa denna kurs krävs 18,5 hp från Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp, 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp.

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i företagsekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om totalt 30 hp    
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp 35-2 ORU-H2606
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 35-39 ORU-H2609
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 hp 40-44 ORU-H2610
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 hp 35-44 ORU-H2608
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs, 15 hp 35-44 ORU-H2607

Välj Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp + 15 hp teorikurser.

Inför termin 5 eller 6

Rekommenderad studiegång i nationalekonomi.

Kurs Vecka Anm.kod
Valfria kurser om totalt 30 hp    
Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 hp 35-2 ORU-H2641

Detta är den rekommenderade studiegången. Examenskravet för en ekonomie kandidatexamen omfattar dock inte kurser i statistik och juridik utan kräver följande:

Ekonomie kandidatexamen
90 hp enligt ovan i företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive kandidatuppsats.
Om huvudområdet är företagsekonomi krävs 30 hp i nationalekonomi.
Om huvudområdet är nationalekonomi krävs 30 hp i företagsekonomi.
Därutöver läses 60 hp valfria kurser.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address