Filmprogrammet

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign, 30 hp 35-2 ORU-H1622

Inför termin 5

Kurs Vecka Anm.kod
Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, inriktning film, 30 hp 35-2 ORU-H1619

Detta är en rekommenderad studiegång.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address