Förskollärarprogrammet

Var noga med att söka till rätt termin!

Inför termin 3

De första fem veckorna (35-39) läses fortsättningen på Förskolepedagogik III, 15 hp. Du behöver därför enbart anmäla dig till 22,5 hp inför höstterminen 2021.

Kurs (välj alla) Vecka Anm.kod
Förskolepedagogik IV, 7,5 hp 40-49 ORU-H4632
Förskolepedagogik V, 7,5 hp 40-49 ORU-H5717
Förskolepedagogik VI, 7,5 hp 50-2 ORU-H1649

Inför termin 5

Kurs (välj alla) Vecka Anm.kod
Förskolepedagogik VII, 22,5 hp 35-49 ORU-H1650
Förskolepedagogik VIII, 7,5 hp 50-2 ORU-H5718

Inför termin 7

Kurs Vecka Anm.kod
Förskolepedagogik VI, 30 hp 35-2 ORU-H1651

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address