Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3

Inför termin 3

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning f-3, 15 hp 35-44 ORU-H1684
Engelska I, inriktning f-3, 15 hp 45-2 ORU-H1685

Inför termin 5

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Svenska II, inriktning f-3, 22,5 hp 35-49 ORU-H1686
Teknik för lärare, 7,5 hp  50-2 ORU-H5721

Inför termin 7

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Matematik II, inriktning f-3, 15 hp 45-2 ORU-H5722

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Engelska, Självständigt arbete, inriktning f-3, 15 hp 35-44 ORU-H1687
Matematik, Självständigt arbete, inriktning f-3, hp 35-44 ORU-H5723
Samhällsorienterande ämnen, Självständigt arbete, inriktning f-3, 15 hp 35-44 ORU-H1688
Svenska, Självständigt arbete, inriktning f-3, 15 hp 35-44 ORU-H1689

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address