Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans åk 4-6

Inför termin 3

Kurs (välj en) Vecka Anm.kod
Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6, 30 hp 35-2 ORU-H5656
Samhällsorienterande ämnen, inriktning 4-6, 30 hp 35-2 ORU-H1652

Inför termin 5

Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod
Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning 4-6, 22,5 hp 35-49 ORU-H1653
Engelska III, inriktning 4-6, 7,5 hp 50-2 ORU-H1654

Inför termin 7

Obligatorisk kurs Vecka Anm.kod
Matematik II, inriktning 4-6, 15 hp 45-2 ORU-H5719

 

Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Engelska, Självständigt arbete, inriktning 4-6, 15 hp 35-44 ORU-H1655
Matematik, Självständigt arbete, inriktning 4-6, 15 hp 35-44 ORU-H5720

Samhällsorienterande ämnen, Självständigt arbete, inriktning 4-6, 15 hp 35-44 ORU-H1656
Svenska, Självständigt arbete, inriktning 4-6, 15 hp 35-44 ORU-H1657

 

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address