Högskoleingenjör, Byggteknik

Inför termin 3

Du som ska börja termin 3 ska välja inriktning. Du ska söka samtliga kurser som anges under den inriktning du väljer. Inriktningsinformation kommer att ges 30/3 klockan10.15.

Termin 3 - Inriktning Byggteknik

Kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Byggnadskonstruktion II, 7,5 hp 35-43 ORU-H5686
Byggteknik III, 7,5 hp 35-43 ORU-H5687
Byggprojektering I, 7,5 hp 44-2 ORU-H5688
Anläggningsteknik I, 7,5 hp 44-2 ORU-H5689

Termin 3 - Inriktning Byggproduktion

Kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Byggproduktionsteknik II, 7,5 hp 35-43 ORU-H5690
Byggnadskonstruktion II, 7,5 hp 35-43 ORU-H5686
Byggprojektering I, 7,5 hp 44-2 ORU-H5688
Anläggningsteknik I, 7,5 hp 44-2 ORU-H5689

Inför termin 5

Du som ska börja termin 5 ska läsa både valbara och obligatoriska kurser. Det är viktigt att du söker de kurser som hör till din inriktning. Observera att även de obligatoriska kurserna måste sökas!

Termin 5 - Inriktning Byggteknik

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Mätningsteknik för byggingenjörer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5691
Industrialiserat byggande, 7,5 hp 44-2 ORU-H5692
Projektarbete II, inriktning byggteknik, 7,5 hp 44-2 ORU-H5693
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Betongteknik, 7,5 hp 35-43 ORU-H5694
Juridik för företagande, 7,5 hp 35-43 ORU-H3661
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5643

Termin 5 - Inriktning Byggproduktion

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Mätningsteknik för byggingenjörer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5691
Industrialiserat byggande, 7,5 hp 44-2 ORU-H5692
Projektarbete II, inriktning byggproduktion, 7,5 hp 44-2 ORU-H5695
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Betongteknik, 7,5 hp 35-43 ORU-H5694
Juridik för företagande, 7,5 hp 35-43 ORU-H3661
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5643

Det finns möjlighet att läsa Matematisk statistik för högskoleingenjörer som en extra kurs. Sök i så fall Matematisk statistik för högskoleingenjörer som fristående kurs, övriga kurserna söker du som kurs inom program.

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address