Högskoleingenjör, Datateknik

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5643
Datorkommunikation och nät, 7,5 hp 35-43 ORU-H5608
Digitalteknik, 7,5 hp 44-2 ORU-H5659
Databasteknik, 7,5 hp 44-2 ORU-H5604

Inför termin 5

Läsperiod 1: Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Juridik för företagande, 7,5 hp 35-43 ORU-H3661
Läsperiod 1: Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Kompilatorer och interpretatorer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5611
System- och programvaruutveckling, fortsättningskurs, 7,5 hp 35-43 ORU-H5609
Läsperiod 2: Valbara kurser (välj två) Vecka Anm.kod
Programmering av distribuerade system, 7,5 hp 44-2 ORU-H5612
Maskininlärning, 7,5 hp 44-2 ORU-H5660
Människa-dator-interaktion, 7,5 hp 44-2 ORU-H5613

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address