Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling

Inför termin 3

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Industridesign, introduktion, 7,5 hp 35-43 ORU-H5704
Konstruktionsmaterial, 7,5 hp 35-43 ORU-H5705
Konstruktionsteknik, 7,5 hp 44-2 ORU-H5706
Industridesign, designmetodik, 7,5 hp 44-2 ORU-H5707

Inför termin 5

Obligatoriska kurser (välj alla) Vecka Anm.kod
Produktionsteknik & lean, 7,5 hp 35-43 ORU-H5708
Projektkurs i industridesign, 7,5 hp 44-2 ORU-H5709
Valbara kurser (välj en) Vecka Anm.kod
Juridik för företagande, 7,5 hp 35-43 ORU-H3661
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp 35-43 ORU-H5643
Valfri kurs om 7,5hp i läsperiod 2. Vald kurs ska vara i maskinteknik med beteckningen G1F eller högre (välj en). Vecka Anm.kod
Formningsteknik II, 7,5 hp 44-2 ORU-H5644
Marknadsstyrd idé- och produktutveckling, 7,5 hp 44-2 ORU-H5710
Systemkonstruktion, projektkurs, 7,5 hp 44-2 ORU-H5711
Produktionsutveckling med investeringskalkyl, projektkurs, 7,5 hp 44-2 ORU-H5712

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address