Juristprogrammet

Observera att alla dina obligatoriska kurser måste finnas inom ramen för din platsgaranti (270 hp).

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Ekonomisk rätt, 30 hp 35-2 ORU-H3662

Inför termin 5

Rättsstaten, 45 hp som började termin 4 pågår även vecka 36-45. Du kan inte söka kursen, utan kommer att få information om fortsättningsregistrering via mejl.

Kurs Vecka Anm.kod
Europa och världen, 30 hp 45-12 ORU-H3663

Inför avancerad nivå

Nedanstående är kurser är på avancerad nivå samt inom ramen för Juristprogrammet med tillhörande betygsskala. För att erhålla betyg enligt jurist-skalan måste du söka kurser via nedanstående anmälningskod.

Kurserna Rättshistoria och allmän rättslära samt Examensarbete inom juristprogrammet är obligatoriska. Resterande 45 hp är valfria, men 15 hp måste vara inom ämnet rättsvetenskap på avancerad nivå. För fler kurser på avancerad nivå inom området rättsvetenskap, se under Rättsvetenskap på denna länk https://www.oru.se/utbildning/kurser

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå, 15 hp
Observera att kursen enbart ges hösttermin!
35-44 ORU-H3600
Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå, 30 hp
Kursen ges både höst- samt vår termin. Observera behörighetskravet för examensarbetet!
35-2 ORU-H3664
Valbara kurser Vecka Anm.kod
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, 15 hp 35-44 ORU-H3674
Asyl- och flyktingrätt, avancerad nivå, 15 hp (halvfart) 35-2 ORU-H3605
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 15 hp 45-2 ORU-H3602
Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå, 15 hp 45-2 ORU-H3603
Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå, 15 hp 45-2 ORU-H3604

Du kan även söka någon av kurserna nedan inom din platsgaranti. Observera att dessa kurser inte ger betyg enligt jurist-skalan.

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 30 hp 35-2 ORU-H3665
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 35-44 ORU-H3666
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 45-2 ORU-H3667

Läs mer information gällande praktikkursen

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address